Tilaa webinaaritallenne digitaalisesta kaksosesta

Digitaalista kaksosta voidaan valmistavassa teollisuudessa käyttää elinkaaren mukaisissa vaiheissa, niin suunnittelussa, valmistamisessa, palveluissa ja myös tuotteen elinkaaren loppupuolella.

* Pakolliset kentät

Digitaalisen kaksosen (Digital Twin) määritelmä, hyödyt ja tulevaisuus

Digitaalinen kaksonen on houkutteleva investointi, koska sen avulla yritys voi saavuttaa sekä kustannussäästöjä, että tuoda asiakkaalle lisäarvoa. Digitaalisesta kaksosesta saatavat ja tavoiteltavat hyödyt riippuvat digitaalisen kaksosen käyttökohteesta, eli siitä, mitä digitaalinen osa mallintaa.

Digitaalista kaksosta voidaan valmistavassa teollisuudessa käyttää elinkaaren mukaisissa vaiheissa, niin suunnittelussa, valmistamisessa, palveluissa kuin myös tuotteen elinkaaren loppupuolella.

Tuotekehityksessä digitaalisesta kaksosesta saatavat hyödyt liittyvät nopeampaan ja kustannustehokkaampaan suunnitteluvaiheeseen. Lisäksi digitaalisen kaksosen avulla data on yhdessä paikassa ja saatavilla, mikä mahdollistaa informaation pohjalta parempien päätösten tekemisen. Testauksessa ja validoinnissa digitaalinen kaksonen mahdollistaa laajemman testaamisen.

Valmistuksessa valmistusprosessin tai osaprosessin mallintaminen digitaalisella kaksosella mahdollistaa valmistusprosessin visualisoinnin sekä prosessin tilan ja suunnitelmien vertaamisen. Valmistuksessa suurin hyöty saadaan historiadatan, reaaliaikaisen datan ja simuloinnin tuottaman datan yhdistämisestä. Tämän informaation avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä.

Palvelupuolella digitaalisesta kaksosesta voidaan saada hyötyä erityisesti toimintavarmuuden parantamisessa. Palveluissa esiin tulee huoltotarpeen ennakoinnin, viantunnistuksen ja diagnosoinnin, suorituskyvyn ennustamisen, laitteen tilan seurannan ja virtuaalisen testauksen.

 

Tilaa tallenne digitaalisesta kaksosesta! 

Videon katsottuasi saat hyvän käsityksen digitaalisesta kaksosesta sekä näkymän sen mahdollisuuksista omassa organisaatiossasi.

  • Digital Twinin määritelmä
  • Kehittyminen tulevaisuudessa
  • Millaisia hyötyjä eri osa-alueilla Digital Twinistä voit saada
  • Vinkkejä kuinka voit hyödyntää Digital Twiniä omassa organisaatiossa

Tilaa video